fbpx

De 3 Voordelen van Puurinzichtonline:

 
  1. Nu ook volledig ANONIEM
  2. Een puur en helder inzicht
  3. Betaling per ideal of telefoon

Algemene Voorwaarden -

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met Puurinzichtchat.nl of worden aangeboden door Puurinzichtchat.nl.

Gedragsregels

  • Het beledigen, bedreigen, of provoceren naar de consulenten.
  • Discriminatie en racisme.
  • Het gebruiken van aanstootgevend beeld, tekst of geluid materiaal.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de regels houdt?

Puurinzichtchat heeft recht om uw profiel te blokkeren zonder waarschuwing vooraf.
U wordt hier naderhand per email op de hoogte van gebracht .
Na afloop van een blokkade geldt een proefperiode van 4 weken. Overtreedt u binnen de proefperiode opnieuw de regels, dan heeft Puurinzichtchat het recht om overgaan tot een een permanente blokkade of zelfs een IP-blokkade. Wat uiteindelijk kan leiden tot het afsluiten van uw account op Puurinzichtchat.

Aansprakelijkheid
Het gebruik maken van de diensten op Puurinzichtchat is geheel op eigen risico van de consument . Puurinzichtchat is niet aansprakelijk voor directe en of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en of verband houdt met het gebruik van de diensten van Puurinzichtchat.nl.
Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de website Puurinzichtchat, is het mogelijk dat de informatie die op Puurinzichtchat wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Copyright

Een bezoeker op Puurinzichtchat mag geen auteurs rechtelijke beschermde werken of andere in Puurinzichtchat opgeslagen informatie kopiëren of gebruiken zonder toestemming van Puurinzichtchat.
Minderjarigen
Puurinzichtchat heeft het recht om consumenten onder de 18 jaar te weigeren.

Betaling

  • Betaling voor de diensten vindt plaats door middel van de online gekochte credits.
  • Betaling voor de credits gaan via Internetbankieren.
  • Credits zijn persoons gebonden, niet inwisselbaar, of verplaatsbaar.
  • Credits zijn tot 2 jaar na aankoopdatum geldig, na 2 jaar komen de credits automatisch te vervallen.

Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand doordat de Consument een account aanmaakt op de website van puurinzichtchat.